Parterapi och familjeterapi

Parterapi

Att leva tillsammans i långvariga relationer utmanar oss som människor. Många av oss hamnar i mönster som påverkar relationen negativt och som leder till konflikter och svek som kan vara svåra att komma ur på egen hand. Med hjälp av en utomstående kan den gemensamma berättelsen bli ett samtal där ni upptäcker nya vägar för er relation.


Helén erbjuder parterapi baserad på emotionellt fokuserad terapi, som bygger på modern anknytningsforskning och systemiska teorier. Vi arbetar med att hitta nya sätt att samspela i trygghet och tillit.

Familjeterapi

Helén arbetar även med familjeterapeutisk problematik. I en familj påverkar vi varandra både över tid och genom generationer. När någon i familjesystemet ger uttryck för livskris är det många gånger hjälpsamt att utforska det tillsammans med hela eller delar av det systemet.

Helén har också en särskild kompetens för familjer i utlandstjänst och bedriver terapier via Skype världen över.