Samtalsterapi

Vi arbetar utifrån psykodynamisk relationell psykoterapi. Psykodynamisk terapi har som mål att öka förståelsen av och tillgången till egna känslor, tankar och handlingar. En grundläggande tanke är att skapa en trygg relation där det svåra kan få finnas och det outhärdliga kan göras uthärdligt.
I terapin tar vi avstamp i din nuvarande livssituation och just dina unika behov. Livsberättelsen finns med som en viktig tråd för att förstå och utforska hur dina tidigare erfarenheter och relationer har präglat livet som pågår här och nu. I samtalsprocessen uppmärksammas du som klient på de livsmönster som du bär med dig och som blir synliga i våra samtal. Tillsammans utforskar vi hur destruktiva mönster kan brytas och vad du behöver för ett friare förhållningssätt till livets utmaningar.