Andlig vägledning

Andlig vägledning och själavård har som mål att bygga broar mellan människans liv och tro. Allt som bidrar till att förnya och fördjupa en människas personliga liv med Gud kan därför i vidare mening kallas andlig vägledning och själavård.

Susanne erbjuder enskilda samtal med utgångspunkt i Ignatius andliga övningar. De enskilda samtalen stimulerar till att meditera och reflektera över bibeltexter och övningar hemma. Denna vägledning kan läggas upp på olika sätt utifrån förutsättningar och behov.