Om oss

Helén Västberg

Screenshot 2023-01-30 at 20.36.48

Jag är legitimerad psykoterapeut, utbildad handledare och lärare i psykoterapi med lång erfarenhet av att möta människor i livets olika skeden.

Jag är utbildad i både individualterapi och familjeterapi på S:t Lukas i Stockholm, samt i emotionellt fokuserad parterapi (EFT). Jag har även en bakgrund som legitimerad specialistsjuksköterska inom barn och ungdomsmedicin med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsvariabler.

Utöver min terapeutiska praktik föreläser jag om intrapsykiska processer och samspel, samt familjeterapeutiska teman om exempelvis föräldraskap och anknytning. Jag har lång erfarenhet av klinisk handledning enskilt och i grupp, främst inom terapeutisk praktik och chefer inom större organisationer.

Jag föreläser även om makt och maktmissbruk utifrån min bok i ämnet, "Fräls oss från ondo" (Lignell/Västberg 2020).

Susanne Åström

Screenshot 2023-01-30 at 20.33.33

Jag är präst och utbildad samtalsterapeut på SAPU – Skandinaviens akademi för psykoterapi, steg 1. Jag har även en vidareutbildning i själavård från S:t Lukasstiftelsen och högskolan Diakonova i Oslo, samt handledarutbildning och pedagogisk utbildning från Linköpings universitet.

Jag har lång erfarenhet av individualterapi, handledning, själavård och andlig vägledning. Under många år har jag undervisat på Hagabergs folkhögskola samt arbetat som präst, andlig vägledare och handledare.

Jag har även lång erfarenhet av klinisk handledning enskilt och i grupp med olika yrkesgrupper som präster, diakoner, vårdpersonal och hälsopedagoger.

Hanna Enbom

image0 (2)

Hanna är utbildad samtalsterapeut, steg 1 inom Affektfokuserad terapi (AFT) och Kognitiv beteendeterapi (KBT).


Jag möter dig gärna för individuella samtal och er som par. 


Jag är utbildad i emotionellt fokuserad terapi (EFT) för par. För att hitta till en starkare trygghet i er relation är detta en mycket bra affektfokuserad terapiform. 


Jag håller även i seminarier och reflektionsgrupper kring existentiella och etiska frågor. ”Det svåra samtalet” är något jag undervisar i för vårdpersonal i olika sammanhang och på själavårdskurser för studenter inom kyrklig verksamhet.


Jag jobbar även som sjukhuspastor på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Där möter jag människor i akuta krissituationer, i sorg, tro och tvivel.


Anna Kindbom

Screenshot 2023-01-30 at 20.33.06

Jag är legitimerad psykoterapeut och socionom. Min grundläggande psykoterapiutbildning har jag läst vid Linköpings Universitet, och den legitimationsgrundande utbildningen på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.


Jag arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) samt schematerapi, som är en integrativ vidareutveckling av KBT med inslag av bland annat anknytningsteori och gestaltterapi. Jag erbjuder individualterapi för vuxna.


Jag har flera års erfarenhet från primärvård samt hälso- och sjukvård i att arbeta med kriser, ångesttillstånd, depressioner, relationsproblem, stress och fobier. Jag har utbildning i att möta och arbeta med sorg.