Helén Västberg

Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning mot par och familjeterapi. Jag har lång erfarenhet av psykoterapi med individuella klienter, par och familjer.

Jag är utbildad i individualterapi och familjeterapi på S:t Lukas i Stockholm, samt i emotionellt fokuserad parterapi (EFT). Jag har även en bakgrund som legitimerad specialistsjuksköterska inom barn och ungdomsmedicin.

Utöver min terapeutiska praktik föreläser jag inom flera fält som rör psykisk ohälsa, samt kring familjeterapeutiska teman om exempelvis föräldraskap och anknytning.


Susanne Åström

Jag är präst och utbildad psykoterapeut på SAPU - Skandinaviens akademi för psykoterapi, steg 1. Jag har även en vidareutbildning i själavård från S:t Lukasstiftelsen och högskolan Diakonova i Oslo, samt handledarutbildning och pedagogisk utbildning från Linköpings universitet.

Jag har lång erfarenhet av individualterapi, handledning, själavård och andlig vägledning. Under många år har jag undervisat på Hagabergs folkhögskola samt arbetat som präst, andlig vägledare och handledare.

Jag har även lång erfarenhet av klinisk handledning enskilt och i grupp med olika yrkesgrupper som präster, diakoner, vårdpersonal och hälsopedagoger.