Helén Västberg

Jag är legitimerad psykoterapeut och författare med lång erfarenhet av att möta människor i livets olika skeden.

Jag är utbildad i både individualterapi och familjeterapi på S:t Lukas i Stockholm, samt i emotionellt fokuserad parterapi (EFT). Jag har även en bakgrund som legitimerad specialistsjuksköterska inom barn och ungdomsmedicin med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsvariabler.

Utöver min terapeutiska praktik föreläser jag om intrapsykiska processer och samspel, samt familjeterapeutiska teman om exempelvis föräldraskap och anknytning. Jag har lång erfarenhet av klinisk handledning enskilt och i grupp, främst inom terapeutisk praktik och chefer inom större organisationer.

Jag föreläser även om makt och maktmissbruk utifrån min bok i ämnet, "Fräls oss från ondo" (Lignell/Västberg 2020).Susanne Åström

Jag är präst och utbildad psykoterapeut på SAPU – Skandinaviens akademi för psykoterapi, steg 1. Jag har även en vidareutbildning i själavård från S:t Lukasstiftelsen och högskolan Diakonova i Oslo, samt handledarutbildning och pedagogisk utbildning från Linköpings universitet.

Jag har lång erfarenhet av individualterapi, handledning, själavård och andlig vägledning. Under många år har jag undervisat på Hagabergs folkhögskola samt arbetat som präst, andlig vägledare och handledare.

Jag har även lång erfarenhet av klinisk handledning enskilt och i grupp med olika yrkesgrupper som präster, diakoner, vårdpersonal och hälsopedagoger.


Hanna Enbom

Jag är pastor och utbildad psykoterapeut på SAPU – Skandinaviens akademi för psykoterapi, steg 1. Jag har mångårig erfarenhet av själavård och andlig vägledning.