Handledning

Vi erbjuder arbetshandledning till anställda inom kyrkor och samfund, samt inom vårdsektorn och skolhälsovården.

Helén erbjuder även psykoterapihandledning samt handleder studerande på grundläggande psykoterapeut-, psykolog- och teologiutbildningar.

Utbildning

Helén

Utöver min terapeutiska praktik föreläser jag inom flera fält som rör psykisk ohälsa. Även inom det familjeterapeutiska fältet kring teman om exempelvis föräldraskap och anknytning. Jag leder seminarier och workshops om komplexiteten i att leva i parrelationer utifrån EFT-principer. Här följer exempel på olika teman:

  • "När kallelsen hamnar i konflikt med föräldraskapet"
  • "Vi är våra generationer"
  • "När vi inte längre hör varann"
  • "Föräldraskap ur ett anknytningsperspektiv"

Susanne

Jag föreläser främst inom själavård, andlig vägledning, psykisk hälsa och samtalsmetodik under rubriker som:

  • “Från skam till självrespekt”
  • “Skammens spår”
  • “Det professionella samtalet”
  • “Professionell medmänniska”
  • “Andlig vägledning”