Samtalsterapi


Vi arbetar utifrån psykodynamisk relationell psykoterapi. Psykodynamisk terapi har som mål att öka förståelsen av och tillgången till egna känslor, tankar och handlingar. En grundläggande tanke är att skapa en trygg relation där det svåra kan få finnas och det outhärdliga kan göras uthärdligt.

I terapin tar vi avstamp i din nuvarande livssituation och just dina unika behov. Livsberättelsen finns med som en viktig tråd för att förstå och utforska hur dina tidigare erfarenheter och relationer har präglat livet som pågår här och nu. I samtalsprocessen uppmärksammas du som klient på de livsmönster som du bär med dig och som blir synliga i våra samtal. Tillsammans utforskar vi hur destruktiva mönster kan brytas och vad du behöver för ett friare förhållningssätt till livets utmaningar.


Parterapi och familjeterapi


Parterapi


Att leva tillsammans i långvariga relationer utmanar oss som människor. Många av oss hamnar i mönster som påverkar relationen negativt och som leder till konflikter och svek som kan vara svåra att komma ur på egen hand. Med hjälp av en utomstående kan den gemensamma berättelsen bli ett samtal där ni upptäcker nya vägar för er relation.

Helén erbjuder parterapi baserad på emotionellt fokuserad terapi, som bygger på modern anknytningsforskning och systemiska teorier. Vi arbetar med att hitta nya sätt att samspela i trygghet och tillit.

Familjeterapi

Helén arbetar även med familjeterapeutisk problematik. I en familj påverkar vi varandra både över tid och genom generationer. När någon i familjesystemet ger uttryck för livskris är det många gånger hjälpsamt att utforska det tillsammans med hela eller delar av det systemet.

Helén har också en särskild kompetens för familjer i utlandstjänst och bedriver terapier via Skype världen över.